V sobotu 12. mája 2012 sa v obedňajších hodinách stretli speváci a hudobníci mládežníckeho zboru L9, nasadli do dvoch aut a cestovali do Bardejova do rómskej osady zvanej Poštárka. Tam už totiž v piatok 11. mája začal duchovno-kultúrny program, venovaný oslave sviatku blahoslaveného Róma Zefirína Jiméneza Mallu, ktorému je na Poštárke zasvätený kostol.

Náš zbor tam prišiel na pozvanie miestnej saleziánskej komunity, ktorá sa tam venuje pastorácii Rómov. My sme toto pozvanie veľmi radi prijali a ochotne sme sa zapojili do programu. Popoludní sa náš zbor prezentoval na koncerte, kde sme zaspievali pár rómskych čardášov a gospelových piesní. A vo večerných hodinách sme svojim spevom a hudbou sprevádzali slávnostnú svätú omšu. Čo viac dodať? Asi už len toľko, že všetci sme tam načerpali veľa povzbudenia a radosti, z toho, ako sa Boh o nás stará a ako nás všetkých služba Jemu spája a zbližuje.

Nech blahoslavený Zefirín – nábožný, čestný a pracovitý Róm – oroduje za nás všetkých.

Stano Orečný SVD

  • 2012_05_zbor_01
  • 2012_05_zbor_02
  • 2012_05_zbor_03
  • 2012_05_zbor_04
  • 2012_05_zbor_05
  • 2012_05_zbor_06
  • 2012_05_zbor_07
  • 2012_05_zbor_08
  • 2012_05_zbor_09
  • 2012_05_zbor_10