Milí priatelia a priaznivci našej misie. S radosťou Vám prinášame nasledovnú správu:

Don Peter Bešenyei úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Opatrenia a ponuky Rímskokatolíckej misie v procese socializácie rómskeho etnika na Slovensku na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, čím získal akademický titul philosophiae doctor.

To v preklade znamená, že o. Peter úspešne ukončil svoje trojročné doktorandské štúdium a všetok voľný čas, ktorým odteraz bude disponovať, v plnej miere venuje nám všetkým na Luníku IX. Niežeby to doteraz nerobil, veď mnohí z nás si pri jeho vysokom pracovnom a apoštolskom nasadení ani nevšimli, žeby stíhal ešte aj študovať. Ale stíhal. A dôkazom toho je táto slávnostná udalosť.

O. Peter sa vo svojej práci venoval rómskej problematike, a tak sú výsledky jeho výskumu zaujímavé nie len preňho samého, ale môžu byť prínosom aj pre všetkých, ktorých táto oblasť zaujíma.

Autoreferát, t.j. skrátenú informáciu o jeho práci nájdete v priloženom súbore. Kto by mal záujem o podrobnosti, môže sa obrátiť priamo na o. Petra.

o. Petrovi k získanému titulu blahoželáme.

Autoreferát stiahni tu

  • 2011_12_phd_na_luniku_01
  • 2011_12_phd_na_luniku_02
  • 2011_12_phd_na_luniku_03
  • 2011_12_phd_na_luniku_04