Dnešný veľký sviatok bol na Luníku IX obohatený ešte o jednu významnú udalosť. 25.12.2011 Lenka Gulášová po prvý krát prijala Pána Ježiša v Eucharistii do svojho srdca. Lenka chodí do nášho spoločenstva už od príchodu saleziánov v roku 2008. Po čase osobných skúšok ale aj obdivuhodnej vytrvalosti v nej dozrela túžba po prvom svätom prijímaní.

„Dnes je ten najkrajší deň pre Teba - prichádza Boh a my slávime deň sviatočný,“ zaznelo v refréne piesne, ktorú jej na túto slávnosť pripravil a venoval jej najbližší priateľ Rolo.

Lenka je z rodiny, ktorá sa dnes už aktívne zapája do života v kostole a v stredisku. Jej staršia  sestra Nikola prijala prvé sv. prijímanie tiež na Vianoce pred dvoma rokmi a  už dlhý čas pomáha pri vedení dievčenských stretiek a pri rôznych činnostiach v našom stredisku. Tohto roku sa v škole chystá na maturitu. Jej dve malé sestry chodia pravidelne na sv. omšu spolu s mamkou, ktorá ochotne pomáha pri upratovaní kostola alebo pri varení na letných táboroch.

Na životných osudoch ich rodiny sa dá vidieť, že aj v rómskom prostredí sa napĺňa výrok sv. apoštola Petra: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“

  • 2011_12_bozie_narodenie_01
  • 2011_12_bozie_narodenie_02
  • 2011_12_bozie_narodenie_03
  • 2011_12_bozie_narodenie_04
  • 2011_12_bozie_narodenie_05