Prípravy na Vianoce vrcholia. Aj v našich srdciach. Tí, ktorí dnes prijali pozvanie na duchovnú obnovu, mohli zažiť moment stíšenia sa, tak potrebný v tomto predvianočnom zhone. Otec Peter nás všetkých privítal a po úvodnej modlitbe a piesni nám premietol desaťminútové svedectvo Róma, ktorého Ježiš oslobodil od závislostí. Obrátil sa, a teraz pomáha v službe mladým, ktorí to potrebujú. Spytovaním svedomia sme mali možnosť nahliadnuť do svojej duše a usporiadať si svoj vnútorný život. Potom nasledovala adorácia, pri ktorej sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Tí, ktorí prichádzali zo sv. spovede,  jeden po druhom zapaľovali sviečku a doniesli ju pred oltár ako symbol pribúdajúceho svetla pre Jozefa s Máriou, ktorí putujú do dnešného Betlehema – do nášho srdca, kde sa už o pár dní narodí Ježiš.

Duchovnú obnovu sme zakončili sv. omšou, pri ktorej bolo cítiť rodinnú atmosféru, umocnenú radosťou z čistých sŕdc. Otec Peter nás povzbudil, aby sme prichádzali k Ježišovi aj počas nasledujúcich dní, aby sme si tak pokoj v duši zachovali čím dlhšie.

 

  • 2011_12_vianoce_predo_dvermi_01
  • 2011_12_vianoce_predo_dvermi_02
  • 2011_12_vianoce_predo_dvermi_03
  • 2011_12_vianoce_predo_dvermi_04