Aj tento rok – ako to už býva zvykom – sa naši mladí aktívne zúčastnili na krížovej ceste na košickej Kalvárii. Starostlivo ju pripravovali a nacvičovali pod vedením dobrovoľníka – verbistu Stana a jeho organizačného tímu. Krásne počasie, veľa ľudí a k tomu ešte bonus – muzikál v kostole.

Precítený a sústredený prednes účinkujúcich, hudba, rómsky spev, starostlivo pripravené kostýmy dobrovoľníkmi Zuzkou, Števom, Majkou a tetou Magdou – to všetko malo vplyv na vytvorenie modlitbovej atmosféry a hlbokého duchovného zážitku. Ľudia nám svoju priazeň vyjadrili dlhým potleskom. Myslím si, že všetkých našich mladých to povzbudilo a pohladilo na duši. Vďaka, Stano, za pekné texty, hudbu, slovo. Tvoja námaha a námaha všetkých tvojich pomocníkov priniesla zaslúžené ovocie.

sr.  Anna FMA

  • 2012_03_kc_kalvaria_01
  • 2012_03_kc_kalvaria_02
  • 2012_03_kc_kalvaria_03
  • 2012_03_kc_kalvaria_04
  • 2012_03_kc_kalvaria_05
  • 2012_03_kc_kalvaria_06