Na sobotu 24. marca sme si naplánovali veľké upratovanie kostola. Keďže prišlo veľa brigádnikov, upratovali sme aj stredisko a dvor. Mali sme krásne počasie, dobrú náladu a chuť pracovať. Cítiť, že súťaž o púť do Turína naberá na obrátkach, mladí sa snažia získavať body, kde sa dá. Okrem upratovania v stredisku prebiehala zvyčajná sobotňajsia škola hudby, šitie a žehlenie kostýmov, poobede bola generálka krížovej cesty a muzikálu. Naozaj plný deň. Všetko bežalo ako na páse a pritom s radosťou a pokojom. Sme radi, že môžeme budovať naše spoločenstvo rôznymi spôsobmi a spoločne sa usilovať, aby sme sa stretávali v čistých a pekných priestoroch.

sr. Anna

  • 2012_03_jarne_upratovanie_01
  • 2012_03_jarne_upratovanie_02
  • 2012_03_jarne_upratovanie_03
  • 2012_03_jarne_upratovanie_04
  • IMG_0739