Čo by sme pre ne neurobili? V piatok, 24. júna po detskej svätej omši sme sa vybrali na Bordu, aby sme pripravili naše letovisko na letné tábory. V sobotu ráno dorazila za nami druhá partia. Komunita bratov SDB, sestier FMA a niekoľkých rodičov a dobrovoľníkov z nášho spoločenstva, spolu 14 dospelých ľudí, sme dali chatu do gruntu zvnútra aj zvonka.

Bola s nami aj 80 ročná pani Anička, ktorá pri čistení a dezinfekcii kuchyne, riadov, príborov a sporákov mala taký výkon, že sme boli v nemom úžase. Osobitnú pochvalu si zaslúžia muži, ktorí urobili lavičky na sedenie, zmontovali a zamurovali preliezky pre deti. Urobili to pekne a sme radi, že všetky vylepšenia poslúžia deťom. Môžu sa viac hrať, lepšie cítiť... a v neposlednom rade vieme, že aj prostredie vychováva a krása zušľachťuje. Vďaka všetkým zúčastneným za veľký kus dobre vykonanej práce.  sr. Anna

 • 2016_06_26_timovy01
 • 2016_06_26_timovy02
 • 2016_06_26_timovy03
 • 2016_06_26_timovy04
 • 2016_06_26_timovy05
 • 2016_06_26_timovy06
 • 2016_06_26_timovy07
 • 2016_06_26_timovy08
 • 2016_06_26_timovy09
 • 2016_06_26_timovy10
 • 2016_06_26_timovy11
 • 2016_06_26_timovy12
 • 2016_06_26_timovy13
 • 2016_06_26_timovy14
 • 2016_06_26_timovy15
 • 2016_06_26_timovy16
 • 2016_06_26_timovy17
 • 2016_06_26_timovy18
 • 2016_06_26_timovy19
 • 2016_06_26_timovy20
 • 2016_06_26_timovy21
 • 2016_06_26_timovy22
 • 2016_06_26_timovy23
 • 2016_06_26_timovy24
 • 2016_06_26_timovy25