Bolo nás 12, ktorí sme sa v piatok večer 3. 5. zišli na duchovnej obnove na Borde. Vekový rozptyl od 9 mesiacov do 80 rokov nikomu nevadil. Všetko sme zvládali v pokoji a harmónii. Uvažovali sme nad tým, čo je podstatné v našom živote. Božie slovo nás viedlo k láske, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.

Boha milujeme cez ľudí. Všímali sme si, ako sa takáto láska správa. Mali sme možnosť učiť sa jej aj z postoja Boha voči nám. Koľkými darmi nás zahrnul! Krásne počasie, možnosť zmieriť sa s Bohom, vzájomné podelenie sa o dotykoch Božieho milosrdenstva v našom živote, slávenie Eucharistie, oslava Nikinho bakalarátu, malá Lili, ktorá si evidentne užívala pobyt na chate a obdarúvala nás celý čas neuveriteľnou radosťou a šťastím, spoločné chvíle poobedného oddychu strávené v slnkom zaliatej prírode... a milión ďalších vecí. Bože, uschopníš nás ďakovať Ti životom za toľkú lásku, ktorou nás neprestajne zahŕňaš?

 • 2016_06_03_obnovaBorda01
 • 2016_06_03_obnovaBorda02
 • 2016_06_03_obnovaBorda03
 • 2016_06_03_obnovaBorda04
 • 2016_06_03_obnovaBorda05
 • 2016_06_03_obnovaBorda06
 • 2016_06_03_obnovaBorda07
 • 2016_06_03_obnovaBorda08
 • 2016_06_03_obnovaBorda09
 • 2016_06_03_obnovaBorda10
 • 2016_06_03_obnovaBorda11
 • 2016_06_03_obnovaBorda12
 • 2016_06_03_obnovaBorda13
 • 2016_06_03_obnovaBorda14
 • 2016_06_03_obnovaBorda15
 • 2016_06_03_obnovaBorda16
 • 2016_06_03_obnovaBorda17
 • 2016_06_03_obnovaBorda18
 • 2016_06_03_obnovaBorda19
 • 2016_06_03_obnovaBorda20
 • 2016_06_03_obnovaBorda21
 • 2016_06_03_obnovaBorda22
 • 2016_06_03_obnovaBorda23
 • 2016_06_03_obnovaBorda24
 • 2016_06_03_obnovaBorda25
 • 2016_06_03_obnovaBorda26
 • 2016_06_03_obnovaBorda27
 • 2016_06_03_obnovaBorda28
 • 2016_06_03_obnovaBorda29
 • 2016_06_03_obnovaBorda30