Pre sedem detí z Luníka IX, ale aj pre naše malé spoločenstvo, bola dnešná nedeľa veľkým dňom.

Prvýkrát v živote mohli prijať Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Tri deti tiež prijali sviatosť krstu. Na tento veľký deň sa pripravovali dva roky, čo sa mnohým zdá pridlho. V tomto prostredí, kde ponúkame kresťanské hodnoty, s ktorými často nie sú stotožnení ani rodičia, sme sa však niekoľkokrát presvedčili, že len pomalý rast je skutočný. Netreba sa nikam ponáhľať ani nič urýchľovať. Všetko má svoj čas. Tieto deti naň trpezlivo čakali a snažili sa vo viere rásť - inak ako väčšina detí na Slovensku - bez pomoci a podpory rodičov, bez ich nútenia, skúšania otázok, dokonca aj bez ich zapojenia sa do tejto slávnosti. Aj preto je to skutočne veľká vec. Prajeme a vyprosujeme teda Janke, Saši, Nikolke, Brigitke, Tomášovi, Dankovi a Alexovi, aby zostali osobnými priateľmi s Ježišom počas celého svojho života.

otec Peter

 • 2014_05_25_prijimanie_01
 • 2014_05_25_prijimanie_02
 • 2014_05_25_prijimanie_03
 • 2014_05_25_prijimanie_04
 • 2014_05_25_prijimanie_05
 • 2014_05_25_prijimanie_06
 • 2014_05_25_prijimanie_07
 • 2014_05_25_prijimanie_08
 • 2014_05_25_prijimanie_09
 • 2014_05_25_prijimanie_10
 • 2014_05_25_prijimanie_11
 • 2014_05_25_prijimanie_12
 • 2014_05_25_prijimanie_13
 • 2014_05_25_prijimanie_14
 • 2014_05_25_prijimanie_15
 • 2014_05_25_prijimanie_16
 • 2014_05_25_prijimanie_17
 • 2014_05_25_prijimanie_18
 • 2014_05_25_prijimanie_19
 • 2014_05_25_prijimanie_20