Keď som v piatok prichádzala do Košíc a s vyplazeným jazykom chcela stihnúť ešte niekde sv. omšu, aby som 3.10.2014 ukončila svoju reťaz deviatich prvých piatkov, všetko sa mi v mysli krásne pospájalo. Túto reťaz som začala brať vážne po prvom birmovaneckom stretku na Luníku IX, kedy to o. Peter odporučil svojim birmovancom, a práve teraz som cestovala na ich birmovku.

Spomenula som si na prvé stretko, ako sa pýtali, kedy bude birmovka a o. Peter im odpovedal: „Vtedy, keď budete na ňu pripravení – to znamená, keď budete mať skutočný vzťah s Ježišom – budete sa Ho pýtať, ako a kam sa má uberať Váš život, keď s Ním budete počítať a pripustíte, že i On počíta s Vami. Keď pochopíte, že Ježiš, ktorého stretávate vo sv. omši je skutočne ten istý, ktorý utíšil búrku na mori, vrátil zrak či sluch, vstal z mŕtvych,..“
A teraz tu bola tá chvíľa – nedeľa, 5.10.2014, 10:00 SEČ - do kostola vošiel otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, aby našim štyrom birmovancom: tete Monike, Dávidovi a snúbencom Lenke a Rolovi vyslúžil sviatosť birmovania – prvýkrát priamo v kostole Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX. Vo svojom príhovore podčiarkol myšlienku nádeje – nádeje na zmenu, na lepší a hodnotnejší život s Kristom, o ktorom máme ako dospelí kresťania svedčiť, na ktorého sa máme podobať tak, ako sa deti podobajú na svojich rodičov – aby sme voňali Jeho vôňou.

V závere svätej omše odovzdal otcovi Petrovi čestné pápežské ocenenie za dvadsaťpäť rokov jeho neúnavnej práce v pastorácii Rómov v košickej arcidiecéze. Zároveň dodal, nech mu toto ocenenie nie je len ku cti, ale aj výzvou k ďalšej práci. Všetci sme tlieskali, lebo sme vedeli, že mu toto ocenenie právom patrí.

Záverečným požehnaním sa o. arcibiskup s nami rozlúčil. A my by sme touto cestou ešte chceli vyprosiť našim birmovancom mocné orodovanie ich nových patrónov: Matka Tereza, Pier Giorgio Frassati, Chiara Luce Badano a blahoslavený Zefirín, orodujte za nich ... i za nás!

Hanka

 • 2014_10_05_birmovka01
 • 2014_10_05_birmovka02
 • 2014_10_05_birmovka03
 • 2014_10_05_birmovka04
 • 2014_10_05_birmovka05
 • 2014_10_05_birmovka06
 • 2014_10_05_birmovka07
 • 2014_10_05_birmovka08
 • 2014_10_05_birmovka09
 • 2014_10_05_birmovka10
 • 2014_10_05_birmovka11

 Táto aktivita sa uskutočnila aj v kontexte projektu - Právo na dôstojné ľudské bývanie je základné ľudské právo - ktorý bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis."