Aj tento rok sme na Nedeľu Božieho milosrdenstva boli na púti na blízkom sídlisku KVP vo Svätyni Božieho milosrdenstva.

Od 15.00 do 16.00 hod. sme spolu s ostatnými veriacimi strávili hodinu v adorácii pred Eucharistiou a modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Mali sme zážitok viery a spoločenstva. Po spoločnej modlitbe bolo na nádvorí agapé pre všetkých. Miestni farníci nás zahrnuli svojou pozornosťou a sympatiou. Vracali sme sa na Luník spokojní, povzbudení a naplnení krásnymi zážitkami.

  • 08_04_2018_00001