Vo sviatok narodenia Zmŕtvychvstalého Krista Vám prajeme hojnosť Božieho požehnania, vyprosujeme vnímavosť na Jeho kroky vo Vašom živote a ďakujeme za Vaše modlitby a priazeň.

Omšový poriadok v kostole Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX:

vo štvrtok (23. 12.) o 17,00 - duchovná obnova

v piatok (24. 12.) o 24,00 - polnočná sv. omša

v sobotu (25. 12.) o 10,00 - Narodenie Pána

v nedeľu (26. 12.) o 10,00 - Svätej rodiny