Animátori chlapčenských stretiek chceli v pôstnom období upriamiť mysle svojich zverencov na hlbšie prežitie týchto štyridsiatich dní.

Veľkonočný pondelok ponúkol skvelú možnosť užiť si radostné chvíle spolu, vybehať kalórie, ktoré sme spapali vo vyberaných veľkonočných dobrotách, zahrať sa a tešiť sa z jari.

Veľký piatok - deň, kedy si pripomíname Ježišovu bolesť spojenú s cestou na Golgotu. Zradený, opustený, zbičovaný, pokorený výsmechom a zabudnutý - napriek všetkým zázrakom, ktoré konal, Ježiš nesie kríž a zomiera. Za nás. Chceli sme s ním znovu ísť touto cestou, aby sme pochopili aspoň o trochu viac Jeho nepochopiteľnú lásku..

"Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov."

"Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k Vám!"

Šiel za ním veľký zástup. Mužov i žien. Niektorí plakali a ľutovali ho. Veronika, Šimon, Mária... Iní sa mu posmievali. A krvilačne ho bili. Sprevádzali Ježiša na Golgotu. Možno to bola iba atrakcia pre unudených ľudí, možno sa vnútri čosi menilo. To nech súdi Boh.

Katolícky medzinárodný komitét pre Rómov (COMITÉ CATHOLIQUE INTERNATIONAL POUR LES TSIGANES - CCIT)  organizuje každoročne v rôznych častiach sveta kongres pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o rómsku problematiku. Tridsiate deviate stretnutie CCIT sa uskutočnilo v talianskom prímorskom letovisku 4.-6. apríla 2014. Zúčastnilo sa ho 150 účastníkov z dvadsiatich krajín. Slovensko na tomto stretnutí zastupovala 11-členná delegácia na čele s vikárom pre maďarsky hovoriacich veriacich, Rómov a misijné diela Košickej arcidiecézy Mons. Zoltánom Pásztorom. Tohtoročnou témou bolo: „Odstrániť múry izolácie a vylúčenia: evanjeliová výzva sociálnej dynamiky.“

o. Peter

"Svoje srdce Ti dám a kríž Tvoj s Tebou chcem niesť, Ty jediný si Pán!"

Motivovaní touto myšlienkou sa snažíme raz v mesiaci obohatiť náš streetwork. Túto nedeľu sme vyslobodzovali uneseného Miška z rúk zlej kráľovnej.

I ja som tam bola :D

Už dlhší čas v našom tíme rezonuje myšlienka evanjelizácie dospelých. Ich počet na sv. omšiach sa pomaličky zvyšuje, avšak, ako to na misiách býva, chýbajú im základné náboženské vedomosti, ako aj vstup do užšieho spoločenstva Cirkvi.

Prázdniny sú super. Deti nemusia skoro vstávať do školy a nehnevajú učiteľov, rodičia nemusia robiť deťom desiaty a každý sa môže hrať dosýta, koľko len chce.

Kniha je zvláštnym miestom, kde sa na kúsku papiera môže odohrať hocičo - aj to, čo sa v bežnom svete nikdy stať nemôže.

Dobrovoľnícky rok sa nám už prehupol do druhej polovice. Každý z nás niečo a niekoho opustil skôr, ako sem prišiel. A vo viere, že Boh sa postará, išiel na tú dobrodružnú cestu Luníkom IX.

Aj keď som už bola na viacerých prezentáciách, táto v Lorinčíku ma niečím milo prekvapila.

Poznáte to: hráme sa na niekoho, kým nie sme, často potláčame sami seba. Dievčatá zo stretiek to však minulý štvrtok zobrali doslova a preobliekli sa do rôznych masiek.

Zimné obdobie prináša na Luník okrem chladného počasia a zablatených snehuliakov aj obohatenie slovnej zásoby nových dobrovoľníkov o slovíčko "kašta", čo v preklade znamená drevo. Zrazu ho počuť omnoho častejšie ako inokedy. Kašta sa stáva výmenným tovarom na dlhé mesiace.

Misia znamená poslanie, a toto poslanie hlásať evanjelium platí pre všetkých kresťanov, teda aj pre nás na L9. Hľadal som cestu, ako toto Božie slovo naplniť. Vedel som, že Boh už má túto cestu pripravenú a je potrebné Ho už len počúvať.

Tento výrok don Bosca sa stal hlavnou témou nášho hudobno-dramatického príspevku do programu don Bosco show 2014, v ktorom sa jednotlivé zložky saleziánskej rodiny z Košíc  pokúsili priblížiť spiritualitu don Bosca.

Don Bosco ako cestu k svätosti odporúčal Dominikovi Saviovi veselosť, svedomité plnenie si povinností a dobrých kamarátov. V tejto myšlienke sme prežili prípravu na sviatok don Bosca aj my na Luníku IX.

O sídlisku Luník IX sa hovorí takmer každodenne v správach, píšu sa o ňom najrôznejšie články a takmer každý má dojem, že o Rómoch všetko vie.. 

Neodhrnutá cesta môže byť niekedy problémom, na Luníku IX však mali z nej deti radosť. Poslúžila nám totiž ako pretekárska dráha v disciplíne lopárových záprahov. Ako nám to išlo, môžete vidieť na fotkách.

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Svoj čas má niečo začať, svoj čas má niečo skončiť.