Slávením Kvetnej nedele sme vstúpili​ do Veľkého týždňa. Cez hodiny školskej katechézy sme privádzali deti do kostola a zoznamovali ich s udalosťami týchto dní. V sobotu sme si pripravili aj náš kostol na slávenie sviatkov, veľkonočným upratovaním.

V stredu sme mali duchovnú obnovu, na ktorej nám povedali svedectvo o svojej viere dobrovoľníci Matej a Jano.

 • obnova_12_04_201701
 • obnova_12_04_201702
 • obnova_12_04_201703
 • obnova_12_04_201704
 • obnova_12_04_201705
 • obnova_12_04_201706
 • obnova_12_04_201707
 • obnova_12_04_201708
 • obnova_12_04_201709
 • obnova_12_04_201710
 • obnova_12_04_201711
 • obnova_12_04_201712
 • obnova_12_04_201713
 • obnova_12_04_201714

 • upratovanie_08_04_201701
 • upratovanie_08_04_201702
 • upratovanie_08_04_201703
 • upratovanie_08_04_201704
 • upratovanie_08_04_201705
 • upratovanie_08_04_201706
 • upratovanie_08_04_201707
 • upratovanie_08_04_201708
 • upratovanie_08_04_201709
 • upratovanie_08_04_201710