Slávili sme Zelený štvrtok, Veľký piatok, aj Bielu sobotu. Okrem liturgických slávení sme mali adorácie vo štvrtok pri Ježišovi v Getsemanskej zahrade, v piatok a sobotu sme adorovali Kristov kríž a pri Jeho hrobe. V piatok doobeda sme sa modlili krížovú cestu po uliciach sídliska.

Veľkonočná nedeľa, ktorá je pre nás odpustovou slávnosťou, začínala posvätenim jedál na dvore strediska o 8.00 hod. a slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Žiaľ, naše slávenie Veľkej noci ostáva stále iba pri svätení jedál. Len zopár jednotlivcov sa zúčastnilo aj na sv. omši.

 • Obrady_15_04_201701
 • Obrady_15_04_201702
 • Obrady_15_04_201703
 • Obrady_15_04_201704
 • Obrady_15_04_201705
 • Obrady_15_04_201706
 • Obrady_15_04_201707
 • Obrady_15_04_201708
 • Obrady_15_04_201709
 • Obrady_15_04_201710
 • Obrady_15_04_201711
 • Obrady_15_04_201712
 • Obrady_15_04_201713
 • Obrady_15_04_201714
 • Obrady_15_04_201715
 • Obrady_15_04_201716
 • Obrady_15_04_201717
 • Obrady_15_04_201718
 • Obrady_15_04_201719
 • Obrady_15_04_201720
 • Obrady_15_04_201721
 • Obrady_15_04_201722
 • Obrady_15_04_201723
 • Obrady_15_04_201724
 • Obrady_15_04_201725
 • Obrady_15_04_201726
 • Obrady_15_04_201727
 • Obrady_15_04_201728
 • Obrady_15_04_201729
 • Obrady_15_04_201730
 • Obrady_15_04_201731
 • Obrady_15_04_201732
 • Obrady_15_04_201733
 • Obrady_15_04_201734

 • Vpiatok_14_04_201701
 • Vpiatok_14_04_201702
 • Vpiatok_14_04_201703
 • Vpiatok_14_04_201704
 • Vpiatok_14_04_201705
 • Vpiatok_14_04_201706
 • Vpiatok_14_04_201707
 • Vpiatok_14_04_201708
 • Vpiatok_14_04_201709
 • Vpiatok_14_04_201710
 • Vpiatok_14_04_201711
 • Vpiatok_14_04_201712
 • Vpiatok_14_04_201713
 • Vpiatok_14_04_201714
 • Vpiatok_14_04_201715
 • Vpiatok_14_04_201716
 • Vpiatok_14_04_201717
 • Vpiatok_14_04_201718
 • Vpiatok_14_04_201719
 • Vpiatok_14_04_201720
 • Vpiatok_14_04_201721
 • Vpiatok_14_04_201722
 • Vpiatok_14_04_201723
 • Vpiatok_14_04_201724

 • svateniejedal_16_04_201701
 • svateniejedal_16_04_201702
 • svateniejedal_16_04_201703
 • svateniejedal_16_04_201704
 • svateniejedal_16_04_201705
 • svateniejedal_16_04_201706
 • svateniejedal_16_04_201707
 • svateniejedal_16_04_201708
 • svateniejedal_16_04_201709
 • svateniejedal_16_04_201710
 • svateniejedal_16_04_201711
 • svateniejedal_16_04_201712
 • svateniejedal_16_04_201713
 • svateniejedal_16_04_201714
 • svateniejedal_16_04_201715
 • svateniejedal_16_04_201716