Po tradičných skvelých výletoch, bol tohtoročný v mnohom iný – nevybrali sme žiadnu úžasnú destináciu, neprecestovali niekoľko hodín, nevideli sme more a vlastne asi nič, čo by sme videli prvýkrát.

Jednoducho sme sa vybrali tam, kde to už všetci naši mladí poznajú ako vlastnú dlaň – na chatu Borda. A ako dôkaz toho, že už naozaj nie sme len egoistickí prijímatelia dobrodení, ale že vieme urobiť aj niečo pre druhých, sme sa s vervou pustili do práce – pred prázdninovými tábormi sme upratovali a zveľaďovali okolie chaty, zvárali mreže a šmirgľovali okná, popri tom sme sa samozrejme aj zabavili spoločnými hrami, zaspievali si a spoznali hrad Slanec, kam sme si spravili malý výlet. Hoci bol tento výlet oveľa skromnejší ako po minulé roky, atmosféra bola dovolenková a hoci sme pracovali, nebolo počuť žiadne znechutené frflanie a odvrávanie. Vskutku parádna partia!

Táto aktivita (resp. Tieto aktivity) sa uskutočnili aj v kontexte projektu - Právo na dôstojné ľudské bývanie je základné ľudské právo - ktorý bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

 • 2014_06_30_brigada01
 • 2014_06_30_brigada02
 • 2014_06_30_brigada03
 • 2014_06_30_brigada04
 • 2014_06_30_brigada05
 • 2014_06_30_brigada06
 • 2014_06_30_brigada07
 • 2014_06_30_brigada08
 • 2014_06_30_brigada09
 • 2014_06_30_brigada10
 • 2014_06_30_brigada11
 • 2014_06_30_brigada12
 • 2014_06_30_brigada13
 • 2014_06_30_brigada14
 • 2014_06_30_brigada15
 • 2014_06_30_brigada16
 • 2014_06_30_brigada17
 • 2014_06_30_brigada18
 • 2014_06_30_brigada19