Aj tento rok sme oslávili Lauru pri sv. omši v nedeľu 21. januára.

Sv. omšu mal otec Pavol Degro. Počas kázne dievčatá zo stretka Špionky predviedli scénku zo života Laury. Otec Pavol podčiarkol myšlienku, že deti v rodine majú veľkú moc. Je jedno, koľko máme rokov, ale každý z nás môže prispieť k tomu, aby bola lepšia a zdravšia atmosféra v rodine. Laura sa o zdravie vo svojej rodine postarala hrdinským spôsobom. Okrem Špioniek pri animácii sv. omše sa angažovali aj dievčatá zo stretka Perly. Na záver sv. omše sestra Mária rozdávala prítomným sladké perníky.

 • 21.01.201801
 • 21.01.201802
 • 21.01.201803
 • 21.01.201804
 • 21.01.201805
 • 21.01.201806
 • 21.01.201807
 • 21.01.201808
 • 21.01.201809
 • 21.01.201810
 • 21.01.201811
 • 21.01.201812
 • 21.01.201813
 • 21.01.201814
 • 21.01.201815
 • 21.01.201816
 • 21.01.201817
 • 21.01.201818
 • 21.01.201819
 • 21.01.201820
 • 21.01.201821
 • 21.01.201822
 • 21.01.201823
 • 21.01.201824
 • 21.01.201825
 • 21.01.201826
 • 21.01.201827
 • 21.01.201828
 • 21.01.201829
 • 21.01.201830
 • 21.01.201831