Zoslanie Ducha svätého, krsty, prvé sväté prijímanie.

Tieto tri silné udalosti sme slávili v nedeľu 20. mája. 10 dievčat a 3 chlapci po dvojročnej príprave prvý krát prijali do svojho srdca Pána Ježiša pod spôsobom chleba, 7 z nich najskôr prijalo krst.
Otec Marián Ondriaš v kázni priblížil, ako ticho a nebadane Duch svätý pôsobí aj na Luníku IX a vyjadril presvedčenie, že On si vykoná svoje dielo aj na tomto mieste.
Slávnosť s chlapcami a dievčatami prežívali celé rodiny a s nimi chtiac-nechtiac celé sídlisko. Novotou v tomto roku bolo, že mamky po skončení slávnosti pripravili pohostenie na dvore kostola nielen pre svoje deti. Z prinesených dobrôt sa mohol ponúknuť ktokoľvek. Chceli, aby všetci s nimi slávili, so všetkými sa chceli podeliť so svojou radosťou.
Druhá pekná iniciatíva, ktorá vyšla od rodičov: že sami si upracú a vyzdobia kostol aj nádvorie. To sme tu ešte nemali. Duch svätý, ďakujeme, že sa nás ujímaš. Obnov tvárnosť tohto kúska zeme aj cez životy týchto 13 detí a ich rodiny

 • 20_05_2018_00001
 • 20_05_2018_00002
 • 20_05_2018_00003
 • 20_05_2018_00004
 • 20_05_2018_00005
 • 20_05_2018_00006
 • 20_05_2018_00007
 • 20_05_2018_00008
 • 20_05_2018_00009
 • 20_05_2018_00010
 • 20_05_2018_00011
 • 20_05_2018_00012
 • 20_05_2018_00013
 • 20_05_2018_00014
 • 20_05_2018_00015
 • 20_05_2018_00016
 • 20_05_2018_00017
 • 20_05_2018_00018
 • 20_05_2018_00019
 • 20_05_2018_00020
 • 20_05_2018_00021
 • 20_05_2018_00022
 • 20_05_2018_00023
 • 20_05_2018_00024
 • 20_05_2018_00025
 • 20_05_2018_00026
 • 20_05_2018_00027
 • 20_05_2018_00028
 • 20_05_2018_00029
 • 20_05_2018_00030
 • 20_05_2018_00031
 • 20_05_2018_00032
 • 20_05_2018_00033
 • 20_05_2018_00034
 • 20_05_2018_00035
 • 20_05_2018_00036
 • 20_05_2018_00037
 • 20_05_2018_00038
 • 20_05_2018_00039
 • 20_05_2018_00040
 • 20_05_2018_00041
 • 20_05_2018_00042
 • 20_05_2018_00043
 • 20_05_2018_00044
 • 20_05_2018_00045
 • 20_05_2018_00046
 • 20_05_2018_00047
 • 20_05_2018_00048
 • 20_05_2018_00049
 • 20_05_2018_00050
 • 20_05_2018_00051
 • 20_05_2018_00052
 • 20_05_2018_00053
 • 20_05_2018_00054
 • 20_05_2018_00055
 • 20_05_2018_00056
 • 20_05_2018_00057
 • 20_05_2018_00058
 • 20_05_2018_00059
 • 20_05_2018_00060
 • 20_05_2018_00061
 • 20_05_2018_00062
 • 20_05_2018_00063
 • 20_05_2018_00064
 • 20_05_2018_00065
 • 20_05_2018_00066
 • 20_05_2018_00067
 • 20_05_2018_00068
 • 20_05_2018_00069
 • 20_05_2018_00070
 • 20_05_2018_00071
 • 20_05_2018_00072
 • 20_05_2018_00073
 • 20_05_2018_00074
 • 20_05_2018_00075
 • 20_05_2018_00076
 • 20_05_2018_00077
 • 20_05_2018_00078
 • 20_05_2018_00079
 • 20_05_2018_00080
 • 20_05_2018_00081
 • 20_05_2018_00082
 • 20_05_2018_00083
.