Je deväť hodín ráno. Bežná sobota bežného týždňa na Luníku IX. Pre nás to znamená, že sa práve začína Škola hudby :-). Spolu s dobrovoľníčkou Katkou, hlavnou učiteľkou a vedúcou tejto - pre Rómov asi najatraktívnejšej záujmovej činnosti, berieme hudobné nástroje, spevníky a iné pomôcky zo saleziánskeho domu a ideme do klubovne. Počas celého doobedia prichádzajú „žiaci“, ktorí sa počas školského roka učia hrať na rôzne hudobné nástroje – najpopulárnejšia je gitara, hrá sa aj na husle, klavír, bongo, flautu.  Úrovne sú rôzne. Niektorí sa učia od úplných začiatkov, iní sú už na hudobnej dráhe ďalej a majú za sebou už viaceré hudobné vystúpenia. Je to výborné, že starší sa venujú mladším a sami ich učia veci, ktoré už vedia.

Nacvičujú sa hlavne piesne na sv. omšu, kde môžu mladí týmto svojím darom a službou obohatiť celé spoločenstvo a oslavovať Pána Boha – Darcu aj tohto veľkého daru hudby. K hraniu na nástroje neodmysliteľne patrí aj spev, ktorý má u Rómov obrovskú silu a čaro. V takejto hudbe sa dá „naplno stratiť“ z okolitého sveta aj na celé hodiny... Samozrejme veľký priestor tu má tvorivosť, experimentovanie a hľadanie nových melódií, techník hrania, improvizácia. Niektorí mladí prichádzajú aj s vlastnou tvorbou a spoločne s Katkinými návrhmi a usmerneniami dostávajú ich nápady pôsobivú formu, ktorá je na vysokej úrovni a zároveň blízka rómskej duši.

dobrovoľníčka Ela

  • 2011_02_skola_hudby_01
  • 2011_02_skola_hudby_02
  • 2011_02_skola_hudby_03