Markéta Krejčová z Čiech na Luníku IX nie je úplne nová. V lete s nami už strávila 2 týždne (prímestský tábor a animátorský výlet v Čechách) a prišla taktiež na posviacku kostola v októbri. Má 22 rokov, pochádza z Nového Bydžova pri Hradci Králové, a študuje sociálnu a humanitárnu prácu. Prešla prípravou saleziánskych misijných dobrovoľníkov v Čechách, ale okrem dobrovoľníctva si na Luníku IX zároveň spraví aj prax. Misijný tím posilní na 7 mesiacov.

Markéta preberie niektoré úlohy po Zuzke, bude asistovať na hodinách náboženstva, spolu s Nikolou bude viesť stretko Ohnivých dievčat, v škole hudby bude učiť hru na flaute a aj zbor obohatí týmto pekným hudobným nástrojom, bude pomáhať pri upratovaní a iných domácich prácach, ale taktiež doučovať a veľa všeličoho iného...

Tešíme sa, že náš tím sa na niekoľko mesiacov stane medzinárodným a veríme, že aj Markéta si odnesie veľa pekných zážitkov a nových skúseností.