Všetko, čo zažiješ, v tebe zostáva. Stáva sa tehličkou v chráme tvojho života, buduje ťa to. Deti z osád sú mnohokrát ponechané samé na seba. Potulujú sa po okolí, a niet nikoho, kto by im pomohol budovať chrám ich života. Úlohu spolubudovateľa chrámu života sme prijali aj my saleziáni a náš misijný tím na Luníku IX. Každý týždeň sa stretávame na stretkách, znamená to futbalový tréning, rôznorodé aktivity od výmyslu sveta, hry, rozprávanie, tvorivé dielne a formáciu v kresťanskom duchu spojenú s modlitbou. Tento týždeň sme mali aktivitu „Vstup do tajomstva“.

Po futbale sme sa s chlapcami vybrali do lesa za bytovkami a vstupovali sme do tajomstva, ktoré už čakalo. Animátori - chlapci z L IX, pripravili rekvizity ako zapálené fakle, horiace sviečky okolo skutočnej historickej šable a to všetko v nočnom divokom lese. Chlapci v sprievode animátora vstupovali do tajomstva. Tým bola ozajstná šabľa, ktorú si mohli odskúšať. Cesta v nočnom lese s fakľou v ruke bola pravou chlapčenskou romantikou. Frajerské reči nakrátko umĺkli, pretože ich vystriedalo napätie v srdci, aby mohli nanovo vytrysknúť v novom zážitku, čo obohacuje. Takto sa pomaly stáva život chrámom, bohatstvom pozitívnych zážitkov, z ktorých neskôr možno čerpať.