Dnes sme na stretku pre mládež privítali milých hostí. Zavítal k nám riaditeľ televízie LUX Mgr. Marek Poláček s riaditeľom belgickej organizácie Euro-Children Arnouldom Poelmanom, ktorý sa u nás zdrží niekoľko dní.

Marek nám porozprával o svojich skúsenostiach s misiami pri natáčaní dokumentárnych filmov Moja misia.

A. Poelman nám predstavil činnosť a poslanie organizácie Euro-Children. Keďže rozpráva viacerými jazykmi, niektorí z našich mladých sa s ním porozprávali v angličtine a nemčine, dokonca sa pokúsili porozumieť aj niekoľkým vetám vo flámskom jazyku, pretože niektorí z nich strávili niekoľko rokov svojho detstva v Belgicku.

Táto návšteva bola milým spestrením a obohatením našich pravidelných stretiek a priviedla nás k myšlienke pozývať zaujímavých hostí častejšie.

Organizácia Euro-Children vznikla po druhej svetovej vojne s cieľom pomôcť deťom z vojnou postihnutých krajín, hlavne tým, ktorí prišli o rodinných príslušníkov a žijú v ťažkých sociálnych podmienkach. Týmto deťom bol poskytnutý niekoľkotýždňový pobyt v belgických rodinách, čo viedlo často k vzniku dlhoročných priateľstiev a vzájomnej pomoci medzi rodinami.

V súčasnosti sa činnosť organizácie zameriava na deti zo sociálne slabších rodín.  Niekoľko rokov už fungujú takéto pobyty aj pre rómske deti z osady Poštárka pri Bardejove, kde sa A. Poelman zoznámil s otcom Petrom Bešenyeim. Keďže jedno zo stretnutí s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na letný pobyt, sa konalo práve v Košiciach, otec Peter Bešenyei mu poskytol ubytovanie v byte saleziánov na Luníku IX a tak sa A. Poelman bližšie zoznámil s týmto sídliskom a jeho obyvateľmi.

Pri tejto návšteve nám veľmi pomohla naša Zuzka so svojou znalosťou angličtiny, ktorá A. Poelmanovi tlmočila pri spomínanom stretnutí s rodičmi a deťmi a tiež pri bežnej komunikácii s otcom Petrom Bešenyeim a s nami ostatnými.

V piatok dopoludnia sme A. Poelmanovi ukázali priestory novostavby pastoračného centra.