Len málo kostolov sa môže pochváliť, že má za patróna Zmŕtvychvstalého Krista a odpust priamo ma Veľkú Noc. My sme si túto „výsadu“ prvý – krát vychutnali v tomto roku. Bolo nás tak rodinne, no “pokiaľ sa nevenujete aj malým veciam, stratíte i veľké“ , povedal jeden múdry človek, tak my sa ešte len pripravujeme na tie veľké. Keď som sa pýtala detí v škole, čo je to Veľká Noc, zaznela vždy zborová odpoveď „senteovanie“, čo je maďarsko-rómska zmiešanina, no každý vie, že ide o svätenie jedál.

„Bol to šok, chaos, preplnený kostol plesovo oblečenými ľuďmi s košíkmi plnými jedál. Ak niekomu nepadla do košíka aspoň kvapka svätenej vody, tlačil sa zasa späť“ komentuje svoj prvý zážitok tohto druhu náš dobrovoľník Majo. Svojou účasťou na obradoch nám vyjadrili sympatie i ľudia bývajúci mimo L9 a na Veľkonočnú Nedeľu dokonca aj sochár našej krásnej sochy Zmŕtvychvstalého. Liturgia i spevy boli na úrovni a dokonca sme mali aj Getsemanskú záhradu a Ježišov hrob.  Dojímavé bolo vidieť aj malé deti, ktoré vydržali sa modliť v neskorej večernej hodine. No a slávnostný prechod od smrti k zmŕtvychvstaniu sa u nás neudial len prechodom z tmy do svetla a z ticha do krásnej hudby, ale aj odhalením sochy Zmŕtvychvstalého, ktorého sme okrem kríža mali zahaleného tiež. Zadosťučinením za všetku našu námahu bolo vidieť deti a mladých, ako to prežívali, ako vedeli precítiť utrpenie i radosť, ktorá po nedeľnej sv. omši prepukla v "pravý rómsky bašavel":-)

Sr. Lívia

  • 2011_04_prvy_odpust_01
  • 2011_04_prvy_odpust_02
  • 2011_04_prvy_odpust_03
  • 2011_04_prvy_odpust_04
  • 2011_04_prvy_odpust_05
  • 2011_04_prvy_odpust_06
  • 2011_04_prvy_odpust_07