V pôstnom období sa u saleziánov na Kalvárií už tradične každú nedeľu koná Krížová cesta. V pôsobivom prostredí košickej Kalvárie na ceste do kopca lemovanej kaplnkami s jednotlivými zastaveniami sa schádza zástup veriacich, aby spolu rozjímali nad Kristovým utrpením. Saleziáni z Kalvárie  nás pozvali, aby sme na štvrtú pôstnu nedeľu viedli túto pobožnosť. A tak sme sa na ňu začali chystať.

Krížovú cestu sme sa rozhodli stvárniť tak, aby sme do nej mohli zapojiť našich mladých s ich talentami. Rómskej duši je blízka hudba a spev, ako aj dramatické umenie. A tak sme do prípravy zaangažovali našich hudobníkov, spevákov a ďalších šikovných mladých. Nacvičovanie dramatických stvárnení jednotlivých zastavení, vymýšľanie a výroba kostýmov, nácvik hudobníkov a spevákov; toto všetko tvorilo spoločnú prípravu.

Z realizácie samotnej Krížovej cesty sme boli všetci potešení a veľmi milo prekvapení. U viacerých sa prejavil ich herecký talent a hudobníci a speváci zvládali svoje úlohy bravúrne aj v pohybe.

Dúfame, že táto Krížová cesta priniesla duchovný úžitok nielen našim mladým, ale aj ostatným zúčastneným veriacim.

  • 2011_04_krizova_cesta_01
  • 2011_04_krizova_cesta_02
  • 2011_04_krizova_cesta_03
  • 2011_04_krizova_cesta_04
  • 2011_04_krizova_cesta_05
  • 2011_04_krizova_cesta_06