Každý rok 24. mája slávime najväčší saleziánsky sviatok: Pannu Máriu Pomocnicu, hlavnú patrónku celej saleziánskej rodiny. Na Luníku 9 sme oslávili tento deň slávnostnou sv. omšou a účasťou na nedeľnom popoludní SUMMER DAY v saleziánskom stredisku na Troch hôrkach.

Už tradične oslavujeme Pomocnicu týmto spôsobom. Deti a mladí sa radi nielen zúčastňujú na pripravených hrách, aktivitách a atrakciách, ale aj aktívne zapájajú do programu. Naše dievčatá sa predstavili iskrivým tancom a traja mladí boli zodpovední za jedno stanovište. Tak sme Patrónku rodiny oslavovali rodinne a odchádzali z prežitého popoludnia naplnení a spokojní.

 • 2016_05_22_summerd01
 • 2016_05_22_summerd02
 • 2016_05_22_summerd03
 • 2016_05_22_summerd04
 • 2016_05_22_summerd05
 • 2016_05_22_summerd06
 • 2016_05_22_summerd07
 • 2016_05_22_summerd08
 • 2016_05_22_summerd09
 • 2016_05_22_summerd10
 • 2016_05_22_summerd11
 • 2016_05_22_summerd12
 • 2016_05_22_summerd13
 • 2016_05_22_summerd14
 • 2016_05_22_summerd15
 • 2016_05_22_summerd16
 • 2016_05_22_summerd17
 • 2016_05_22_summerd18
 • 2016_05_22_summerd19
 • 2016_05_22_summerd20
 • 2016_05_22_summerd21
 • 2016_05_22_summerd22
 • 2016_05_22_summerd23
 • 2016_05_22_summerd24
 • 2016_05_22_summerd25
 • 2016_05_22_summerd26
 • 2016_05_22_summerd27
 • 2016_05_22_summerd28
 • 2016_05_22_summerd29
 • 2016_05_22_summerd30