V roku 1988 hlavný predstavený saleziánov vyhlásil po prvýkrát deň saleziánskych misií. Tohto roku ide o 23 saleziánsku misijnú nedeľu. Hlavný predstavený vždy priradí k tejto nedeli zo svojho pohľadu priliehavú tému: tohtoročná téma má názov - Saleziáni Dona Bosca kráčajú spolu s Rómami. Don Pascual Chávez povedal, že hovoriť o Rómoch, znamená otvoriť oči realite ich prítomnosti, ako 12 miliónového národa v Európe a 36 miliónového národa vo svete. Uviedol aj dôvody, ktoré ho viedli k výberu tejto témy:

1. Chcel dať Európe silný misijný projekt, ktorý by pomohol vrátiť dušu tomuto kontinentu. (Neutekať len niekde do Afriky alebo do Ázie, ale je potrebné vidieť aj tento veľký rómsky národ, ktorý nebol nikdy systematicky evanjelizovaný.)

2. V Európe je 10 saleziánskych provincií, ktoré sa už rozličnými spôsobmi angažujú medzi Rómami.

3. Saleziáni majú určitý dar, ktorý spočíva v srdečnom a otvorenom  pastoračnom prístupe, čo je naša ponúkaná pomoc pre budovanie mostov medzi Rómami a Európskou spoločnosťou.

Aj medzi Rómami sa nachádzajú veľké osobnosti. V máji si spomíname na blahoslaveného rómskeho mučeníka Zefirína, ktorý je vyzdvihnutý na oltár. Narodil sa v chudobe, vlastný otec ho opustil, odišiel za inou ženou a  aj napriek tomu zo Zefirína vyrástla veľká osobnosť s otcovským srdcom.