Sviatok don Bosca je síce 31. 1., ale keďže v tomto roku vyšiel tento dátum na sobotu, naša oslava sa uskutočnila v nedeľu.

Sestra Anna spolu so Zuzkou vyzdobili priestory kaplnky. Pred oltárom ich šikovné ruky zhotovili nádherné dielo.

Hudobníci so spevákmi nacvičili slávnostné spevy k liturgii, hlavne pieseň k don Boscovi s Rišovou originálnou basovou predohrou. Do hudobného sprievodu nám pribudli niektoré časti na husliach v podaní doterajšieho gitaristu Rolanda, talentovaného a nádejného muzikanta.