V utorok 12.4.2016 sme sa rozhodli pod ideovým vedením saleziána don Mariána Ondriáša a umeleckým vedením dobrovoľníka Pietra vyskúšať výrobu sádrových masiek. Chlapčenské stretko bojovníkov sa ocitlo vo výrobnom procese, kde ich tváre slúžili ako vzory na odliatky sádrových masiek.

Masky sa vytvárali postupnou technikou, kde sa najprv natre tvár krémom a následne sa aplikujú kúsky navlhčeného sádrového obväzu na tvár človeka, čo po 10minútach schnutia vydá svoj očakávaný výsledok. Akonáhle boli masky hotové nasledovala posledná fáza: malovanie. A tak K záveru stretka sme mali pred sebou drobnú galériu pomalovných masiek, ktoré odrážajú chlapčenskú tvorivosť.

 • 2016_04_12_masky01
 • 2016_04_12_masky02
 • 2016_04_12_masky03
 • 2016_04_12_masky04
 • 2016_04_12_masky05
 • 2016_04_12_masky06
 • 2016_04_12_masky07
 • 2016_04_12_masky08
 • 2016_04_12_masky09
 • 2016_04_12_masky10
 • 2016_04_12_masky11
 • 2016_04_12_masky12
 • 2016_04_12_masky13
 • 2016_04_12_masky14
 • 2016_04_12_masky15
 • 2016_04_12_masky16
 • 2016_04_12_masky17
 • 2016_04_12_masky18
 • 2016_04_12_masky19
 • 2016_04_12_masky20
 • 2016_04_12_masky21
 • 2016_04_12_masky22
 • 2016_04_12_masky23
 • 2016_04_12_masky24
 • 2016_04_12_masky25
 • 2016_04_12_masky26
 • 2016_04_12_masky27
 • 2016_04_12_masky28
 • 2016_04_12_masky29
 • 2016_04_12_masky30
 • 2016_04_12_masky31
 • 2016_04_12_masky32
 • 2016_04_12_masky33
 • 2016_04_12_masky34
 • 2016_04_12_masky35
 • 2016_04_12_masky36