V našom stredisku okrem stretiek pravidelne týždenne fungujú aj rôzne iné aktivity: prípravy k prijatiu sviatostí, doučovania, divadelný a tanečný krúžok, škola hudby, nácviky zborov, čajovňa, materské centrum, atď. Dnes sme sa pozreli do dievčenskej skupiny, ktorá sa prvý rok pripravuje na prvé sväté prijímanie.

Ak budú dievčatá vytrvalé, takto o rok by mohli po prvý krát prijať Ježiša v Eucharistii do svojho srdca. K dvojročnej príprave patrí aj účasť na nedeľnej svätej omši. Fandíme im, aj chlapcom, ktorí sa pripravujú podobne ako ony.

  • 2016_04_28_priprava01
  • 2016_04_28_priprava02
  • 2016_04_28_priprava03
  • 2016_04_28_priprava04
  • 2016_04_28_priprava05
  • 2016_04_28_priprava06