3. októbra sme prežili krásny jesenný výlet s desiatkami mladých a detí z Luníka na Medvedej hore (kopec nad Luníkom). Nepotrebovali sme na to žiadne peniaze, nepotrebovali sme písať žiadne projekty, len sme využili silu nášho misijného tímu a ochotu miestnych animátorov. Bolo to odpoludnie plné hier, detského smiechu a radosti. Skoro stovka detí bola aspoň na pár hodín vytiahnutá do pekného prostredia jesennej prírody. Aj keď vstup do lesa bol v celku netradičný. Sme zvyknutí, že keď niekde prichádza vládna delegácia, tak im na cestu rozložia koberec. My sme mali pri vstupe do lesa prvých pár metrov tiež vystlaných, aj keď nie červeným

kobercom, ale množstvom starého šatstva, ktoré tam vyviezol nejaký „milosrdný darca“. Niekoľko ton handier tam tento krát určite nenanosili Rómovia, ale najskôr nejaký prevádzkovateľ second handu. Takže keď tie handry deti rozvláčia po celom sídlisku, to zase pôjde na ich účet, ale tentoraz nie celkom opodstatnene.  Žijem už tretí rok medzi Rómami na Luníku, snažím sa mať vyvážený nadhľad, nenadŕžať nikomu, ale držať sa pravdy.

Ale vráťme sa radšej  k nášmu výletu. Myslím si, že aj takéto výlety napomáhajú k budovaniu vzájomných vzťahov a pomáhajú vštepovať im základy výchovy a elementárnej slušnosti.