KOŠICE. Na košickom sídlisku Luník IX majú nový kostol, asi iba sto metrov od paneláka, ktorý v tomto týždni zbúrali. Slávnosti predsedal košický arcibiskup Bernard Bober, zodpovedný za pastoráciu Rómov, prítomný bol aj  provinciál rehole saleziánov Karol Maník.

Kostol zasvätili Zmŕtvychvstalému Kristovi. „Neveriaci sa často vysmievajú kresťanom, že váš Boh je mŕtvy, keď vidia ukrižovaného. Aby sme poukázali na radosť a nádej, že náš Boh vstal zmŕtvych, aj tento kostol sme mu zasvätili," vysvetlil Peter Bešenyei, zodpovedný za pastoráciu Rómov v Košiciach.

Predstavený saleziánov na Slovensku Karol Maník doplnil, že okrem jeho spolubratov rehoľníkov na Luníku pôsobí aj tím misijných dobrovoľníkov a rehoľné sestry.

Slávnosť trvala vyše dve a pol hodiny, omnoho dlhšie než je zvykom. Pripravený program predĺžili predovšetkým temperamentné rómske piesne a ich svedectvá.

„Táto lokalita ľuďom dlhé roky neponúkala možnosti realizovať svoje duchovné potreby a teda si uvedomovať aj dôstojnosť človeka," povedal.

Pri výstavbe pastoračného centra sa za posledné tri roky preinvestovalo asi 700-tisíc eur, postavili tu nielen kostol, ale aj priestory pre ubytovanie rehoľníkov. Z takmer polovice prispelo mesto, zvyšok zohnali saleziáni hlavne zo zahraničia.

„Samotní Rómovia netúžia po kostole, ale takéto stavby majú svoj zmysel. Rómovia majú radi svoje spoločenstvo. Cítime však, že ich treba vyviesť z izolácie a naučiť žiť pre druhého," povedal arcibiskup Bober.

zdroj