Predjubilený 24. ročník púte Rómov za Pannou Máriou Karmelskou sa uskutočnil tak ako každý rok v prvú augustovú nedeľu.

Stovky Rómov, prevažne z Východného Slovenska, sa poobede zapojili do duchovného programu, ktorý začal krížovou cestou, pokračoval korunkou Božieho milosrdenstva, rozjímavým ružencom a vyvrcholil sv. omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Naše spoločenstvo z Luníka IX reprezentovali 5 kňazi a 15 veriaci.

V kázní sa prítomným prihovoril grécko-katolícky kňaz Peter Horváth, správca farnosti Nižná Rybnica, okrem iného otec troch detí. Svoj príhovor začal príkladom, ktorým pritiahol pozornosť prítomných. Názorne predviedol, že stoeurovka si svoju hodnotu zachová, či je ukrytá v trezore alebo blatom pošliapaná na chodníku, aby zdôraznil, že dôstojnosť každého človeka nezávisí od toho, aké auto vlastní, či sa oblieka do najnovších šiat alebo chodí ako žobrák. Je to Boh, ktorý poslal svojho milovaného Syna na tento náš svet, aby zomrel za každého z nás, aby nám všetkým vrátil rovnakú dôstojnosť, ktorú sme hriechom stratili.

V závere otec arcibiskup poďakoval kňazom, rehoľníkom, katechétom a všetkým dobrovoľníkom, ktorým záleží na rozvoji rómskeho ľudu na Slovenska a oficiálne pozval prítomných na jubilejný 25. ročník púte.

Peter Roth SDB

 • 2016_08_07_gaboltov01
 • 2016_08_07_gaboltov02
 • 2016_08_07_gaboltov03
 • 2016_08_07_gaboltov04
 • 2016_08_07_gaboltov05
 • 2016_08_07_gaboltov06
 • 2016_08_07_gaboltov07
 • 2016_08_07_gaboltov08
 • 2016_08_07_gaboltov09
 • 2016_08_07_gaboltov10
 • 2016_08_07_gaboltov11
 • 2016_08_07_gaboltov12
 • 2016_08_07_gaboltov13