Naša púť do Turína sa uskutočnila po polročnom získavaní bodov v troch pilieroch, ktorých základom bol duchovný rast, zodpovednosť a veľkodušnosť. Do našej súťaže sa zapojilo 21 mladých od 15 rokov, no do Turína sme sa dostali len deviati. Tí, ktorí spĺňali podmienky v troch pilieroch a iné ďalšie podmienky...

Púť sa začala najskôr deviatnikom. Keďže sme boli deviati, tak každý podvečer bol určený jednému z nás, aby pripravil 20 minútový duchovný program.

Očakávaná sobota sa začala svätou omšou, rozlúčením s našimi najbližšími a s Božím požehnaním sme vyrazili. Večer sme prišli do Slovinska, kde nás milo privítal a ubytoval miestny kňaz.

Nasledujúci deň sme vstali do krásneho rána  a vyrazili sme do Turína. Boli to náročné cestovateľské dni, no pre tú krásu, ktorú sme videli,  sa to oplatilo. Večer sme sa ubytovali v peknom hoteli a šli sme sa navečerať z našich potravinových zásob pod klenby Valdocca.

Tretí deň sme si potrebovali oddýchnuť od cestovania, a preto sme ostali v Turíne. Prvé miesto, ktoré sme navštívili, bola Pinardiho  kaplnka, ktorá bola prvým dielom dona Bosca. V tejto kaplnke, ktorá je  aj napriek svojej jednoduchosti neuveriteľne krásna, sme sa cítili ako doma, pretože bola zasvätená Zmŕtvychvstalému Kristovi, tak ako náš kostol na Luníku IX. Ďalším miestom, kde sme sa zastavili, bol kostol sv. Františka Saleského.

Bazilika Panny Márie Pomocnice je krásna, je to miesto modlitby, vďaky a úcty k  našej matke.V tejto Bazilike sú umiestnené pozostatky sv. Dona Bosca, sv. Márie Mazzarellovej, sv.Dominika Savia...

Poobede sme navštívili veľa zaujímavých a v súvislosti s Don Boscom významných kostolov, ako aj hlavný Dóm, kde je umiestnené Turínske plátno.

Počas štvrtého dňa našej púte sme sa zamerali na miesto narodenia a pôsobenia sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Sestra  Anna nám poslúžila prehliadkou dedinky.

Daľšie miesto, ktoré sme navštívili bolo Colle Don Bosco. Nádherným miestom bola kaplnka Panny Márie Pomocnice, kde sme mali sv. omšu s výnimočne peknou atmosférou, kaplnka sv. ruženca, Bazilika Zmŕtvychstalého Krista...

Benátky boli súčasťou našej púte, kde sme boli takisto v úžase. Námestie sv. Marka bolo preplnené množstvom ľudí. Jedným slovom nádhera. Večer sme šli k vysnívanému moru. Po určení pravidiel sme sa vrhli do vody. Bol to neuveriteľne krásny zážitok. V neskorých večerných hodinách sme šli niekoľko hodín autom, aby sme našli nejaké vhodné miesto na „ ubytovanie“ v spacákoch. Nakoniec sme sa zastavili na odpočívadle. Nestihli sme však ani  zaspať a prišli slovinskí policajti. Poslali nás odtiaľ preč. Tak sme šli znovu niekoľko hodín autom, ale naši šoféri potrebovali nevyhnutne oddych. Zastavili sme sa teda na jednej benzínovej  pumpe. Niektorí spali v aute a ostatní sme pokojne spali v spacákoch na chodníku okolo. Chcela by som pochváliť nášho Eugena, pretože  „ ťahal nočnú“, aby nás strážil. Ráno o šiestej sme pokračovali na ceste domov. Bol to týždeň, na ktorý nikto z nás do smrti nezabudne. Ďakujeme.

Nikola Harakályová

 • 2012_08_turin_01
 • 2012_08_turin_02
 • 2012_08_turin_03
 • 2012_08_turin_04
 • 2012_08_turin_05
 • 2012_08_turin_06
 • 2012_08_turin_07
 • 2012_08_turin_08
 • 2012_08_turin_09
 • 2012_08_turin_10
 • 2012_08_turin_11
 • 2012_08_turin_12