V nedeľu 5.8.2012 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník rómskej púte v Gaboltove. Túto tradíciu založila Rada pre pastoráciu Rómov a menšín, v spolupráci s vtedajším pomocným biskupom, dnes arcibiskupom – metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Ako každý rok, aj dnešnú nedeľu sa priestranstvo okolo kostola zaplnilo Rómami z rôznych kútov Slovenska. Pred sv. omšou bol modlitbový a hudobný program, na ktorom vystúpili Rómovia z Podsadka s animovaným ružencom, mladí z košického sídliska Luník IX s Krížovou cestou a muzikálom a spoločenstvo z Nižnej Rybnice s evanjelizačným programom.

Počas programu kňazi, ktorých sa tam zišlo v hojnom počte, vysluhovali sviatosť zmierenia a množstvo Rómov využilo túto príležitosť na zmierenie s Bohom.

Svätú omšu celebroval Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, ktorý ako zodpovedný za pastoráciu Rómov sa týchto pútí pravidelne zúčastňuje. Liturgickú hudbu zabezpečil rómsky spevokol z Hanušoviec nad Topľou pod vedením diakona Michala Horvátha. Slávnostným kazateľom sa tohto roku stal Mgr. Ing. Jiří Rous, národný riaditeľ pre pastoráciu Rómov v Českej republike. Aj keď svoj príhovor pre búrkové počasie skrátil, predsa zanechal hlboký odkaz pre všetkých Rómov, keď im zdôraznil, že Boh sa nepozerá na farbu pleti, ale miluje každého Róma láskou, ktorá ho viedla k dobrovoľnej obete života na kríži.

Svetlo slnečných lúčov, ktoré sa znovu objavili na konci sv. omše zvýraznilo slová záverečného príhovoru o. arcibiskupa, v ktorom Rómov povzbudil, aby toto púťové vytrhnutie z každodenného života prinieslo do života každého jedného z nich ovocie a novú nádej, ktorú nám dáva Kristus.

  • 2012_08_gaboltov_01
  • 2012_08_gaboltov_02
  • 2012_08_gaboltov_03
  • 2012_08_gaboltov_04
  • 2012_08_gaboltov_05
  • 2012_08_gaboltov_06