O Rómoch sa veľmi dobre vie, že v sebe ukrývajú veľký tanečný talent. Skupina dievčat pod vedením animátorky Niky a sr. Lívie tento talent ukázala na tanečnej súťaži Danceway, ktorá sa konala v sobotu, 14. mája, v saleziánskom mládežníckom stredisku Tri hôrky v Košiciach. Súťažilo osem tanečných družstiev v dvoch kategóriách.

V súťaži sa ukázalo veľa kvalitných tanečníc a originálnych choreografií. Dievčatá, mimochodom minuloročné víťazky tejto súťaže, zatancovali moderný hip – hopovo ladený tanec, ktorým ukázali, čo je v nich. Akciu spestrilo (našťastie nesúťažné J) vystúpenie tanečnej skupiny Outbreak. Celá súťaž sa niesla v priateľskej a pohodovej atmosfére. Ďakujeme organizátorom. Dievčatá svoje tanečné číslo predviedli aj na druhý deň pred tvárami divákov, prítomných v Hockey village na KVP.

  • 2011_05_cesta_tanca_01
  • 2011_05_cesta_tanca_02