Otec Marián Ondriaš, salezián pôsobiaci na Luníku IX, sa počas septembra zúčastnil na prípravnom kurze pre misionárov v Taliansku.

Zavŕšením kurzu bolo odovzdávanie misijných krížov členom 143. misijnej výpravy...

Viac informácií nájdete na saleziani.sk.