Cieľom saleziánskeho tímu na Luníku IX v školskom roku 2012/2013 je:

"Evanjelizáciou a sprevádzaním hľadať cestu na vytvorenie spoločenstva zvlášť dospelých a prinášať nádej pre Luník, aby sa stal dôstojným miestom pre život."

Situácia na sídlisku za štyri roky nášho pôsobenia sa radikálne zmenila (2008-2012):

 • sídlisko odpojili od plynu, elektriny, vypli verejné osvetlenie, od. 1.8.2012 úplne odstavili pitnú vodu, zbúrali tri bytovky a radovú zástavbu unimobuniek, 10.10. 2012 sa začalo búranie ďalšej bytovky
 • znížila sa hygiena (viac detí je zavšivavených, doštípaných blchami, zapáchajúcich, unavených, v zime uzimených)
 • prehustilo sa osídlenie, vzrastá proces vybývania
 • vznikli nelegálne chatrče (k dnešnému dňu sme ich napočítali vyše dvadsať v okolí sídliska)
 • zvýšila sa migrácia - vysťahovanie
 • sťažila sa náročnosť nášho misijného pôsobenia

reportáž Rómskeho mediálneho centra o vznikajúcich chatrčiach (30. 9. 2012)

 

Aj napriek všetkým týmto ťažkostiam chceme do tohto prostredia prinášať nádej:

 • pozývaním k spoločnej modlitbe za nádej a cestu,
 • komunikovaním s provinciou a vedením mesta pri hľadaní rýchlych, ale aj dlhodobých riešení,
 • predstavením nádejných riešení mladým, s ktorými začíname budovať nový Luník IX.

 

 • 2012_10_11_Hrebendova_14a16_1
 • 2012_10_11_Hrebendova_14a16_2
 • 2012_10_11_Hrebendova_14a16_3
 • nadej