V stredu 19. 1. 2011 sme po svätej omši počas mládežníckeho stretka sledovali prezentáciu o misii v Indii. O svojej krátkej návšteve tejto krajiny nám prišiel porozprávať majster našich robotníkov na stavbe, ktorý je z Apoštolskej cirkvi. Jeho ochota podeliť sa so svojimi zážitkami nás potešila zvlášť teraz, kedy v našej Cirkvi prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Spoločné stretnutie sme začali piesňou-modlitbou. Nasledovala prezentácia fotiek s komentárom, počas ktorej sme dostali aj odpovede na naše otázky a malé pohostenie. Náš majster navštívil severnú oblasť Indie, kde žijú kresťania v tajnosti kvôli prenasledovaniu. Ich viera je naozaj živá a prejavuje sa v každodennom obetavom živote, silu čerpajú najmä na spoločných stretnutiach a modlitbách. Povzbudzoval nás k vďačnosti za všetko, čo máme na Slovensku, keďže tam chýbajú základné veci. Ľudia bojujú každý deň o chlieb, prežitie. Život v Indii je veľmi ťažký najmä kvôli spoločenskému zriadeniu, kastovníckemu systému, ktorý znemožňuje ľuďom žiť lepší život a pozdvihnúť sa z ich biedneho postavenia. Mnohí sú negramotní, nemôžu sa vzdelávať, ani si nájsť dobrú prácu. Tí vyššie postavení sú zase veľmi bohatí, a tieto rozdiely poukazujú na naozaj veľkú nespravodlivosť v tejto spoločnosti. Niektoré ťažkosti máme tu na Luniku s Indiou spoločné. To, čo sme počuli, nás môže viesť k väčšej dôvere v Božiu lásku a pomoc, a zvyšovať našu všímavosť a citlivosť na problémy ľudí okolo nás.

  • 2011_01_prezentacia_india_01
  • 2011_01_prezentacia_india_02
  • 2011_01_prezentacia_india_03