V nedeľu 30.1.2011 vyvrcholila príprava na slávnosť sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánov. S osobou, životom a dielom tohto veľkého svätca sa deti i mladí z Luníka IX mohli postupne zoznamovať počas viacerých aktivít počas posledného týždňa. Od veľkej nedeľnej oratkovskej stopovačky sa o don Boscovi hovorilo aj v menších skupinkách na stretkách, hodinách náboženstva v škole, špeciálnych nácvikoch zboru i príprave na veľkú spoločnú košickú DonBoscoShow.

Celému spoločenstvu sme počas troch dní – v stredu, štvrtok a piatok – predstavovali preventívny výchovný systém don Bosca. Postupne každý deň nám popri bežných modlitbách a sv. omšiach naši kňazi objasňovali 3 základné piliere prístupu don Bosca k mladým: rozum, náboženstvo a láskavosť. S použitím symboliky knihy, ruženca a chutného koláča nám zrozumiteľným a pútavým spôsobom ukázali cestu výchovy, ktorá bezpečne a isto vedie k cieľu. Láskavosť, ktorá otvára srdcia detí a mladých, rozum, ktorý ponúka nové životné možnosti a viera, ktorá prináša Božiu milosť – bez nej nemôžeme nič urobiť, a len ona sama má moc meniť ľudské srdcia.

Nedeľňajšia slávnostná svätá omša začala dojímavou básňou, ktorá sa obracala priamo na „otca a učiteľa mládeže“ a pomohla nám lepšie pochopiť túžbu a potrebu mladého človeka po láske a pomoci. K výnimočnému priebehu liturgie prispeli aj nové pripravené obetné dary, saleziánske piesne a hudobné novinky. V závere zástupcovia animátorov a dobrovoľníkov vyjadrili slovami i malými darmi vďačnosť saleziánom za ich lásku, starostlivosť a obetavú službu na Luníku IX, taktiež s úprimnými a srdečnými prianiami síl a trpezlivosti do budúcnosti. V spolupráci s ďalšími 2 košickými saleziánskymi strediskami sme v oslave pokračovali v popoludňajšom programe – pásme piesní, scénok, videoklipov a príhovorov na DonBoscoShow. Popri zhodnotení uplynulého roka, noviniek a významných zmien, a predstavením Strenny na rok 2011, sme si s vďačnosťou pripomenuli aj 50.výročie príchodu saleziánov do Košíc a začiatky ich práce v tomto meste.

Vďaka odvahe, obetavosti a vytrvalosti don Bosca a jeho nasledovníkov môžeme aj my dnes spoznávať veľkosť a dobrotu nášho Nebeského Otca. Nech Pán žehná pokojom a radosťou všetkých saleziánov, ktorí sa podľa príkladu svojho zakladateľa stali pre nás dobrými otcami a učiteľmi!

  • 2011_01_oslavili_sme_jana_bosca_01
  • 2011_01_oslavili_sme_jana_bosca_02
  • 2011_01_oslavili_sme_jana_bosca_03
  • 2011_01_oslavili_sme_jana_bosca_04
  • 2011_01_oslavili_sme_jana_bosca_05
  • 2011_01_oslavili_sme_jana_bosca_06