V piatok 21. januára, deň pred sviatkom blahoslavenej Laury Vicune, sme si pripomenuli túto mladú sväticu zo saleziánskej rodiny spoločným slávením Eucharistie. Pre naše sestry saleziánky je to zvlášť milý sviatok, pretože Laura bola chovankyňou saleziánok.

 Boli s nami prítomné aj v tento deň v osobe našej sr. Anny. Pred svätou omšou nám dievčatá zo stretka, ktoré si nedávno pozreli film o Laure, zahrali krátku scénku. Zdôraznili v nej podstatné črty Laurinho charakteru; že bola skromná, poslušná, štedrá, milovala svoju mamu, za ktorú dokonca obetovala svoj mladý život, a nadovšetko milovala Pána Ježiša, ktorého často s láskou prijímala vo svätom prijímaní. Taktiež v kázni sme si pripomenuli niečo z Laurinho života, ale hlavne to, akú vysokú cenu má v Božích očiach obeta z lásky.

Učme sa aj my od blahoslavenej Laury Vicune obetovať každodenné starosti Bohu a prispievať tak na šírení lásky a dobra na našom sídlisku i v celom svete.

Blahoslavená Laura - oroduj za nás.

dobrovoľníčka Anka

  • 2011_01_oslavili_sme_patronku_01
  • 2011_01_oslavili_sme_patronku_02
  • 2011_01_oslavili_sme_patronku_03