Dnešným dňom Zuzka Lysá skončila svoju dobrovoľnícku službu, ktorú prežívala medzi Rómami na Luníku IX v Košiciach (1.7.2008 – 31.12.2010). Stredoškolsky vzdelaná mladá žena sa rozhodla zanechať svoje zamestnanie, opustiť svojich najbližších, svoje rodné mesto a 30 mesiacov byť bez príjmu, bývať v byte na Luníku IX a nezištne sa venovať  tým, na ktorých väčšina pozerá s ohrnutým nosom, povýšenecky...

Venovala sa tým, o ktorých si radi otierajú svoje „ústa“, hlavne pred voľbami, všetci mocichtiví politici...

Saleziánska misijná dobrovoľníčka Zuzka urobila pre týchto ľudí určite viac,  ako desať terénnych sociálnych pracovníkov, alebo ako politici za posledných dvadsať rokov, alebo ako nezmyselné jednorazové účelové  aktivity mimovládiek...  Pomoc týmto ľuďom, to nie je v prvom rade vecou peňazí, ale vecou srdca. Škoda, že tým, ktorí sa k nám tlačili pred voľbami (veď každý hlas je dobrý), teraz ich GPS tento smer neukazuje...

Misijné dobrovoľníctvo je jeden úžasný program, ktorý reálne pomáha aj ľuďom z marginalizovaných komunít. Veď títo ľudia žijú medzi nimi, denne spoločne komunikujú, podieľajú sa na spoločnom hľadaní pri riešení ich problémov, adresne im pomáhajú...

Rok 2011 je vyhlásený za rok Európskeho dobrovoľníctva. Verím, že sa nájde veľa mladých ľudí z celej Európy, ktorí budú ochotní získať túto skúsenosť. Keď sa človek nezištne dáva, je darom pre iných, ale zároveň je to darom aj pre neho samotného, pretože aj on sám je veľmi obdarený. Každý z misie odchádza bohatší o skúsenosť, bohatší o poznanie, bohatší o priateľstvá, ktoré sa nedajú ničím iným vyvážiť.

Ale zároveň títo ľudia dostávajú do srdca dar pokory, úcty, skromnosti, malosti...

Zuzka, ďakujem ti za všetok tvoj čas, lásku, utrpenie, ktoré si tu zanechala, ale verím, že na druhej strane si v tejto našej spoločnej misii aj sama nesmierne veľa získala pre svoj ďalší život.

  • 2011_01_dva_a_pol_roka_01
  • 2011_01_dva_a_pol_roka_02