Z piatka na sobotu skupinka mladých z Luníka strávila svoj čas v chate na Borde, kde sa duchovnou obnovou pripravovali na sviatosť birmovania, ktorú majú prijať 5.10.2014. Prvýkrát počas dvanástich rokov prítomnosti katolíckej Cirkvi na tomto vykričanom sídlisku bude sviatosť birmovania vyslúžená priamo v našom saleziánskom kostole zmŕtvychvstalého Krista otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Našich birmovancov nebude veľa, keďže náročnú prípravu ukončila len štvorica najvytrvalejších. Nám však nejde o počty, veď máme v sebe nádej, že práve títo mladí dokážu byť verní a statoční svojmu presvedčeniu a budú pozitívnym príkladom pre svojich rovesníkov. Ako hovoril don Bosco: "Netreba, aby nás bolo veľa, ale aby sme boli dobrí!"