V nedeľu poobede 24. októbra 2016 sme sa vybrali na púť na blízke sídlisko KVP, aby sme prešli bránou milosrdenstva v tamojšom farskom kostole. V rámci milostivého roka milosrdenstva sme túto púť absolvovali už 2x, lebo chceme zvolávať Božie milosrdenstvo na nás, naše rodiny a na celý Luník IX.

Spolu s tamojšími veriacimi a pútnikmi z iných častí Košíc sme sa modlili korunku Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Spoločná modlitba všetkých povzbudila vo viere.

 • put_2016_10_2301
 • put_2016_10_2302
 • put_2016_10_2303
 • put_2016_10_2304
 • put_2016_10_2305
 • put_2016_10_2306
 • put_2016_10_2307
 • put_2016_10_2308
 • put_2016_10_2309
 • put_2016_10_2310
 • put_2016_10_2311
 • put_2016_10_2312
 • put_2016_10_2313
 • put_2016_10_2314
 • put_2016_10_2315
 • put_2016_10_2316
 • put_2016_10_2317
 • put_2016_10_2318