Veľmi pekne ďakujeme dobrodincom z Myslavy, ktorí sa nám tohto roku postarali o stromček na výzdobu nášho kostola. Ochotní páni prišli až k nám na Luník IX, aby zistili, aký máme stojan a aký stromček by sa nám do kostola hodil. Nakoniec doniesli nádherný obrovský strom, ktorý siaha až po strop a je spolu s naším Betlehemom priliehavou ozdobou, ktorá nám počas vianočných sviatkov pripomínal Božiu štedrosť a lásku, ktorú sme zakúsili aj cez týchto ľudí.