Do tohtoročnej tradičnej košickej Don Bosco Show sa zapojili aj naši mladí. Po dvoch rokoch našej hudobnej účasti na tomto programe sme sa konečne odhodlali na prípravu scénky. Sr. Lívia a dobrovoľníčka Majka pripravili scenár na tému Príchod Pasquala Chavéza na Luník IX, ktorú nám pridelili organizátori, a začali sa nácviky. Mladí boli tvoriví a prejavili svoje originálne herecké, hudobné i tanečné talenty.

Keď v nedeľu večer vystúpili na javisko, na tvárach divákov sa zjavilo zvedavé očakávanie, ktoré sa vzápätí premenilo na potlesk v rytme rómskeho čardáša a prerástlo do prekvapeného údivu nad pohyblivosťou našich elektro tanečníkov.

Scénka bola vtipná, výstižná a plná života. Sme radi, že sa aj naši mladí mohli aktívne zapojiť do programu, ktorý pri príležitosti osláv don Bosca zjednotil všetky košické saleziánske strediská.

  • 2012_01_dbshow_01
  • 2012_01_dbshow_02
  • 2012_01_dbshow_03