Pri príležitosti sviatku Don Bosca zvykneme našim dobrodincom poďakovať. Tento rok sme tak urobili formou večere.

Všetci sme sa stretli na sv. omši, na ktorej odznela nezabudnuteľná kázeň nášho direktora. Po nej sme sa už pustili bezhlavo do jedla a konverzácií. A keďže sme na Luníku, nemohla sa takáto udalosť zaobísť bez tanca, ktorý strhol takmer všetkých prítomných.

 • dobrodinci_2017_02_0201
 • dobrodinci_2017_02_0202
 • dobrodinci_2017_02_0203
 • dobrodinci_2017_02_0204
 • dobrodinci_2017_02_0205
 • dobrodinci_2017_02_0206
 • dobrodinci_2017_02_0207
 • dobrodinci_2017_02_0208
 • dobrodinci_2017_02_0209
 • dobrodinci_2017_02_0210
 • dobrodinci_2017_02_0211
 • dobrodinci_2017_02_0212
 • dobrodinci_2017_02_0213
 • dobrodinci_2017_02_0214
 • dobrodinci_2017_02_0215
 • dobrodinci_2017_02_0216
 • dobrodinci_2017_02_0217
 • dobrodinci_2017_02_0218
 • dobrodinci_2017_02_0219
 • dobrodinci_2017_02_0220
 • dobrodinci_2017_02_0221
 • dobrodinci_2017_02_0222
 • dobrodinci_2017_02_0223
 • dobrodinci_2017_02_0224
 • dobrodinci_2017_02_0225
 • dobrodinci_2017_02_0226
 • dobrodinci_2017_02_0227
 • dobrodinci_2017_02_0228
 • dobrodinci_2017_02_0229
 • dobrodinci_2017_02_0230