Vianočné obdobie už skončilo, my sme si ho však o týždeň predĺžili a jasličky sme spred oltára neodložili. Nielen preto, aby v nás dozneli krásne sviatky, ale aj z praktického dôvodu: začala škola a my sme chceli deti navštevujúce náboženskú výchovu priviesť k jasličkám a poukázať na to podstatné počas sviatkov.

Žiaci si to vážili a boli vnímaví. A nielen oni. K Betlehemu sme privádzali aj deti na stretkách. Vo väčšine rodín sa Vianoce prežívajú skôr ako sviatok rodiny, kde nechýba jedlo, zábava, spoločné trávenie času, duchovný rozmer je ešte vzdialený. Prispeje táto skromná aktivita k postupnej zmene mentality a praktizovaniu viery? Veríme, že malý Ježiš si to vezme na starosť.

  • detiskoly_2017_12_0101
  • detiskoly_2017_12_0102
  • detiskoly_2017_12_0103
  • detiskoly_2017_12_0104
  • detiskoly_2017_12_0105
  • detiskoly_2017_12_0106
  • detiskoly_2017_12_0107