„Urobím všetko, čo budem môcť, aby ťa ľudia poznali a milovali a aby som odčinila urážky, ktorých sa ti dostáva od ľudí, zvlášť od príslušníkov mojej rodiny." (bl. Laura)


Na sviatok bl. Laury Vicuni, ktorá je patrónkou rodín v ohrození a tínedžerov, sme sa pripravovali s dievčatami na stretkách. Živo sa zaujímali o jej osud, ktorá v necelých 13-tich rokoch zomiera, aby zachránila svoju matku. V úvode sv. omše, ktorú animovali dievčatá sme si prezentáciou priblížili jej život, zvlášť hlbokú úctu a dôveru k Panne Márii. Medajlónky Nepoškvrnenej, ktoré niesli v obetnom sprievode sa na konci spolu s cukríkmi rozdali všetkým prítomným.

 • Laura_2017_01_2001
 • Laura_2017_01_2002
 • Laura_2017_01_2003
 • Laura_2017_01_2004
 • Laura_2017_01_2005
 • Laura_2017_01_2006
 • Laura_2017_01_2007
 • Laura_2017_01_2008
 • Laura_2017_01_2009
 • Laura_2017_01_2010
 • Laura_2017_01_2011
 • Laura_2017_01_2012
 • Laura_2017_01_2013
 • Laura_2017_01_2014
 • Laura_2017_01_2015
 • Laura_2017_01_2016
 • Laura_2017_01_2017
 • Laura_2017_01_2018
 • Laura_2017_01_2019
 • Laura_2017_01_2020
 • Laura_2017_01_2021
 • Laura_2017_01_2022
 • Laura_2017_01_2023
 • Laura_2017_01_2024
 • Laura_2017_01_2025
 • Laura_2017_01_2026
 • Laura_2017_01_2027
 • Laura_2017_01_2028
 • Laura_2017_01_2029
 • Laura_2017_01_2030
 • Laura_2017_01_2031
 • Laura_2017_01_2032
 • Laura_2017_01_2033
 • Laura_2017_01_2034
 • Laura_2017_01_2035
 • Laura_2017_01_2036
 • Laura_2017_01_2037
 • Laura_2017_01_2038
 • Laura_2017_01_2039
 • Laura_2017_01_2040
 • Laura_2017_01_2041
 • Laura_2017_01_2042
 • Laura_2017_01_2043
 • Laura_2017_01_2044
 • Laura_2017_01_2045
 • Laura_2017_01_2046