Takto by sa dala nazvať nedeľa 29. januára 2017. Hoci don Bosco má sviatok až 31. januára, my sme ho oslávili spoločne už túto nedeľu: doobeda na sv. omši, poobede sme sa zúčastnili na tradičnom podujatí Don Bosco show, na ktorom sa schádza celá košická saleziánska rodina.

Na sv. omši nás páter Peter Sabol SJ povzbudil budovať spoločný dom s Don Boscom. Štyri steny tohto domu tvorí priateľstvo, radosť, služba a spoločenstvo, strecha je vďačnosť. Po sv. omši bolo malé agapé: direktor domu don Pavol Degro rozdával prítomným sladké koláčiky. Don Bosco show sa tento rok konala v sále študentského domova na Jedlíkovej ulici. Mala názov Don Bosco pix a charakter súťaže. Tím modrých a žltých preveroval svoje vedomosti z Don Boscovho života. Aj keď lepšie vedomosti prejavovali modrí, vďaka kolesu šťastia napokon zvíťazili žltí. Publikum rozdelené na modrých a žltých náležite povzbudzovalo tím svojej farby. Do programu sme prispeli moderným tancom, ktorý nacvičila mladá mamka Lenka Chymaľová. K radostnej oslave sviatku Don Bosca nám chýba už len tretí moment: stretnutie dobrodincov nášho diela, ktoré chystáme na 2. februára v našom stredisku.

 • DB_2017_01_2901
 • DB_2017_01_2902
 • DB_2017_01_2903
 • DB_2017_01_2904
 • DB_2017_01_2905
 • DB_2017_01_2906
 • DB_2017_01_2907
 • DB_2017_01_2908
 • DB_2017_01_2909
 • DB_2017_01_2910
 • DB_2017_01_2911
 • DB_2017_01_2912
 • DB_2017_01_2913
 • DB_2017_01_2914
 • DB_2017_01_2915
 • DB_2017_01_2916
 • DB_2017_01_2917
 • DB_2017_01_2918
 • DB_2017_01_2919
 • DB_2017_01_2920
 • DB_2017_01_2921
 • DB_2017_01_2922
 • DB_2017_01_2923
 • DB_2017_01_2924
 • DB_2017_01_2925
 • DB_2017_01_2926
 • DB_2017_01_2927
 • DB_2017_01_2928
 • DB_2017_01_2929
 • DB_2017_01_2930