Posledný augustový týždeň využil misijný tím na plánovanie činnosti a pravidelných aktivít v stredisku v novom šk. roku 2012/2013. Päť dní rozmýšľania a zlaďovania sa v pokojnom prostredí Bordy prinieslo svoju úrodu v podobe nového hesla na nasledovný šk. rok: "Evanjelizáciou a sprevádzaním hľadáme cestu na vytvorenie spoločenstva, zvlášť dospelých a prinášajme nádej pre Luník, aby sa stal dôstojným miestom pre život."

Okrem noviniek, ktoré postupne zverejníme, tou najväčšou je zmena zloženie misijného tímu. Z Luníka odchádzajú po ročnom pôsobení dobrovoľníci, ktorí tu zanechali časť svojho srdca. Sú to Mária Reváková, Stanislav Orečný, Štefan Račák.

Misijný tím do nového šk. roku doplnil mladý salezián Peter Roth, dobrovoľníčky Martina Reháková a Lenka Košová. Vzácnym prírastkom do tímu je "ujo" Jozef Balej, ktorý sa rozhodol rok zo svojho zaslúženého odpočinku na dôchodku venovať Rómom na miestnom sídlisku.

  • 2012_09_planovanie_01
  • 2012_09_planovanie_02
  • 2012_09_planovanie_03
  • 2012_09_planovanie_04
  • 2012_09_planovanie_05
  • 2012_09_planovanie_06
  • 2012_09_planovanie_07
  • 2012_09_planovanie_08
  • 2012_09_planovanie_09
  • 2012_09_planovanie_10